Benjamin Graham – Investičný manažér, učiteľ a vzor Warrena Buffetta

Benjamin Graham (1894-1976) investičný manažér a učiteľ sa narodil v Londýne, no po emigrácii jeho rodičov do USA bol vychovávaný v Brooklyne.

Študoval na Columbia Business School of Columbia University a po úspešnom absolvovaní vysokej školy začal pôsobiť na Wall street, kde sa zamestnal vo firme  Newburger, Henderson & Loeb, v ktorej sa stal neskôr spolumajiteľom.

V roku 1926 založil firmu Benjamin Graham Joint Account, ktorej Základné imanie 450 000 USD bolo zložené z peňazí klientov aj jeho vlastných peňazí. V roku 1932 sa účet firmy znížil z 2,5 mil. USD na 375 000 USD v dôsledku strát na trhu s cennými papiermi (Veľká hospodárska kríza). Následne jeho svokor Jerry Newman (spolumajiteľ firmy) vložil do podniku 500 000 USD a do konca roka 1935 Grahamove obchody zabezpečili nárast imania na pôvodných 2,5 mil. USD.

Priemerný výnos spoločnosti o 2,5 % p.a. prevyšoval výnosnosť trhu počas celých 20 rokov. Podstupoval dokonca aj nižšie riziko ako priemerní investori. Nakupoval „cigarové ohorky“ – akcie, ktoré si nikto nevšímal. Teda bol zástancom stratégie, že je potrebné investovať do podhodnotených akcií firiem! Teda nakupovať akcie spoločností, ktorých trhová cena je výrazne pod vnútornou hodnotu firmy. Vzniká tak následne bezpečnostný vankúš, ktorý je rozdielom medzi hodnotou akcie a trhovou cenou.

Benjamin Graham vyučoval na Columbia Business School of Columbia University, kde okrem iných školil aj Warrena Buffetta, svojho budúceho zamestnanca a aj neskoršieho najbohatšieho muža sveta.

Jeho študenti tak verili Grahamovi, že jeho príklady brali ako investičné odporúčania a išli kupovať akcie spoločností, ktoré spomínal Graham v škole. Rastúci dopyt zvyšoval cenu akcií a Graham musel zaplatiť vyššiu cenu ako samotní študenti za kúpu daných akcií.

Vo svojich knihách jednoznačne definuje investovanie, ktoré je v jeho slovníku Investičná operácia, ktorá po dôkladnej analýze sľubuje bezpečnosť istiny a adekvátny výnos. Operácia, ktorá nespĺňa tieto požiadavky je špekuláciou.

V roku 1956 odišiel do dôchodku, teda v čase keď Warren Buffett mal iba 26 rokov.

Investičná stratégia Benjamina Grahama:

  • Keby neexistoval pre tieto akcie žiadny trh, bol by som ochotný investovať za týchto podmienok do tejto spoločnosti?
  • Inteligentný investor sa nikdy nezbavuje akcií iba preto, že ich cena poklesla! Naopak sa najskôr pýta, či sa zmenila hodnota danej spoločnosti a jej podnikania!
  • Nakupuj akcie spoločností, ktorých vnútorná hodnota je väčšia ako trhová cena – podhodnotené akcie!

Citáty:

„Keď sa už rozhodnete do čoho chcete peniaze vložiť, každý rok prehodnocujte. Prinúti vás to vyberať zisky v časoch, keď akcie vzrastú a kupovať akcie vtedy, keď sú lacné.“

„Výnos je fajn, celková návratnosť je však to, na čom záleží.“