Zverejnené: 09.02.2015

Ako sa darilo akciám v roku 2014?

Zdieľaj
Značky

Akcie patria dlhodobo k najvýnosnejším cenným papierom na finančných trhoch. Mnohí investori však majú strach z investovania do akcií kvôli podstúpeniu rizika a straty istoty. V roku 2014 bol ich strach však neoprávnený. V roku 2014 sme boli svedkami niekoľkých významných udalostí, ktoré sa však výraznejšie nedotkli akciového trhu. Jednalo sa hlavne o vypuknutie vojny na Ukrajine, 50 % -nému poklesu ropy a prudkému oslabeniu eura.

Ako však na to reagovali akciové trhy?  

Obr. č. 1: Index DJIA 30 v roku 2014

Dow Jones 2014

Zdroj:    https://www.google.com/finance

Akciám zahrnuté v indexe Dow Jones 30 sa v roku 2014 darilo pomerne dobre. Jeho výnos dosiahol úroveň prevyšujúcu 6,2 %.  Nakoľko index zahrňuje akcie najväčších a najviac obchodovanejších amerických akcií patrí medzi benchmark akciových trhov.

 

Obr. č. 2 : Index S&P 500

SP 500 2014

Zdroj:    https://www.google.com/finance

Standard & Poor’s 500

Akciový index Standard & Poor’s 500, vyjadrujúci portfólio 500 spoločností emitujúcich svoje akcie na burze v New Yorku, vykázal ešte lepšie výsledky ako index Dow Jones. Jeho výnos dosahoval úroveň 10,2 % za rok 2014

 

Obr. č. 3: index NASDAQ 2014

NasdaQ 2014

Zdroj:    https://www.google.com/finance

Najlepšie výsledky však vykázal akciový index NASDAQ, ktorý dosiahol výnosnosť až 12,4 %. Bolo to však spôsobené tým, že index Nasdaq sa špecializuje na obchodovanie s akciami technologických spločností, ktoré si v roku 2014 pripísali najväčšie marže.

Myslíte si, že bežný Slovák nemôže profitovať zo ziskov amerických akciových spoločností? CHYBA!

V dnešnej dobe správcovské spoločnosti ponúkajú množstvo finančných produktov, ktoré umožňujú fyzickej osobe žijúcej na Slovensku investovať do akcií a podielať sa na zisku akciových spoločností.

Zoberme si príklad.

Chcete zhodnotiť svoje úspory vo výške 10 000 EUR. Banky Vám však ponúkajú na termínovaných účtoch výnos iba v priemere 1% p.a. Teda Váš čistý zisk bude po uplynutí jedného roka po odpočítaní dane z kapitálových ziskov 81 EUR
(10 000 EUR + 1 % z 10 000 EUR– 0,19 % (10 100- 10 000))= 10 081 EUR

Zatiaľ čo pri vložení Vašich úspor vo výške 10 000 EUR do akciového bechmarku ste mohli za 1 rok získať 826,2 EUR (ak si stanovíme benchmark  Standard & Poor’s 500 = 10,2 %).

Pokiaľ ste neinvestovali, nezúfajte. Podobné možnosti budú na finančných trhoch aj v budúcnosti, len ich treba využívať.

Nechaj komentár :