Zverejnené: 19.06.2018

Ceny akcií Deutsche Bank AG klesajú naďalej -Hromadné prepúšťanie!

Zdieľaj
Značky

 

deutsche-bank-logo

 

 

Obr. č. 1: Logo Deutsche Bank AG

Nemecká Deutsche Bank AG je najstaršou bankou v krajine, ktorej vznik sa traduje už od roku 1870. V posledných rokoch sa však veľmi trápi a jej hodnota a trhová kapitalizácia z roka na rok klesá.

DB

 

 

 

 

Obr. č. 2: Deutsche Bank

Preto muselo prísť k zásadnej reštrukturalizácii banky o čo, sa stará najmä nový šéf banky Christian Sewing. Ten v apríli tohto roku bol zvolený  Dozornou radou banky a rozhodol sa zredukovať počet zamestnancov banky. Dnes má banka 97 000 zamestnancov, jeho cieľom je 90 000 zamestnancov, takže v najbližších mesiacoch chce prepustiť viac ako 7 000 zamestnancov banky.

Jeho hlavným cieľom je dostať banku z červených čísel, ktoré banka vykazuje v posledných rokoch hospodárenia.

Výsledok Hospodárenia za rok 2017:               Strata 0,7 mld. EUR

Výsledok Hospodárenia za rok 2016:               Strata 1,4 mld. EUR

Výsledok Hospodárenia za rok 2015:               Strata 6,8 mld. EUR

 

Trhový vývoj akcií banky

Deutsche bank 2015-2018

 

 

 

 

 

Ako máme možnosť vidieť na grafe, trhová cena akcií spoločnosti Deutsche Bank AG klesá každým rokom a oproti roku 2015 akcie nemeckej banky stratili až 2/3 zo svojej trhovej ceny. Keď v roku 2015 sa pohybovali okolo 27 EUR/ks, dnes je tomu už len 9,5 EUR/ks. 
 

PREČO?

Hospodárske a pomerové ukazovatele banky:

 

Trhová kapitalizácia banky:             19,72 mld. EUR

Vlastné imanie:                                  63 mld. EUR

Celkové aktíva:                               1 474 mld. EUR

Dividendový výnos:                              0,69 %

EPS:                                                         0,59

Účtovná hodnota:                             30,2 EUR/ks.

 

 

 

 

Nechaj komentár :