Zverejnené: 16.12.2014

Do fondov pribudlo 28 miliónov eur

Zdieľaj
Značky

Podielové fondy evidovali v minulom týždni kladné čisté predaje v objeme 27,87 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to nárast o viac ako 15 miliónov eur.

 

Celkovo vykázali fondy v správe členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností minulý týždeň predaje za 52,82 milióna eur a spätné nákupy v sume 24,95 milióna eur.

V rámci jednotlivých kategórií fondov boli v uplynulom týždni všetky v pluse. Najvyšší kladný objem čistých predajov evidovali zmiešané fondy v sume 10,97 milióna eur. Darilo sa im aj týždeň predtým, keď registrovali takisto najvyšší objem predajov, a to 5,9 milióna eur. Druhý najvyšší objem zaznamenali minulý týždeň dlhopisové fondy, a to 7,26 milióna eur. Tretie boli fondy krátkodobých investícií s predajmi 4,06 milióna eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností dosiahla v minulom týždni najvyššie čisté predaje vo výške 12,01 milióna eur spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne. Druhý najvyšší objem vo výške 4,89 milióna eur evidovala spoločnosť VÚB Asset Management. Na opačnom konci zoznamu so zápornými čistými predajmi v sume 207,9 tis. eur skončil správca GIS, EEF (VUB AM).

Nechaj komentár :