ECB oznámila finančnú podporu vo výške 750 mld. EUR

Zdieľaj
Značky

ECB

 

 

 

 

 

 
Obr. č.1: Európska centrálna banka

Vo štvrtok 19.3.2020 sa uskutočnila mimoriadna video konferencia ECB, kde jej členovia sa dohodli na monetárnom stimule pre Eurozónu a to až do výšky 750 mld. EUR

ECB bude kupovať štátne a korporátne dlhopisy krajín Eurozóny .

Úrokové sadzby ECB zostali na nezmenenej úrovni. 

Cieľom týchto opatrení je znížiť dopad coronavíru na finančné trhy a ekonomiku Eurozóny. 

 

 

Nechaj komentár :