Zverejnené: 12.05.2018

Ekonomická situácia na Slovensku je najlepšia za posledné roky!

Zdieľaj
Značky

SR

 

 

 

 

 

Obr. č. 1. Slovensko

Slovenskej ekonomike sa aj naďalej výrazne darí, pričom ekonomické ukazovatele vykazujú čísla, ktoré Slovensko takmer nepamätá.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci historické minimum, keď bola evidovaná nezamestnanosť na úrovni iba 5,5 %. Taktiež hospodárstvu sa darí lepšie ako mnohým krajinám EÚ, keďže tempo rastu HDP za rok 2017 sa vyšvihlo až na úroveň 3,4%.

Miera inflácie dokonca predbehla želanú úroveň centrálnej banky – 2 % a aktuálne sa pohybuje na úrovni 2,4 % .

A musíme spomenúť aj verejné financie a výsledky Minstierstva financií SR, keď deficit SR za rok 2017 dosiahol úroveň iba 1,04 % HDP, čo už verejné financie SR dlho nepamätajú. Taktiež plusom je, že sa znížil aj verejný dlh SR a momentálne poklesol na 50,9% HDP.

MF SR - Kazimir

 

 

 

 

 

 

Obr. č.2. : Minister Financií SR

 

Miera nezamestnanosti SR za marec 2018                       5,5 %

Tempo rastu HDP za rok 2017                                               3,4 %

Miera inflácie za 1Q 2018                                                        2,4 %

Deficit SR za rok 2017                                                             1,04 % HDP

Verejný dlh za rok 2017                                     pokles na  50,9 % HDP

Nechaj komentár :