FED spustil ďalší finančný stimul vo výške 2,3 biliónu USD!

Zdieľaj
Značky

FED

 

 

 

 

 


Obr. č.1: Jerome Powell

Americký FED expresne rýchlo zareagoval na čísla o náraste žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA a ohlásil ďalšie finančné stimuly tentokrát vo výške 2,3 bilióna USD. Stalo sa tak prostredníctvom videokonferencie 9.4.2020

Jedná sa o úverový program Main Street Business Lending Program, najväčší balík pomoci, aký kedy schválil americký Kongres.

Fed bude prostredníctvom bánk ponúkať 4-ročné úvery firmám, ktoré majú do 10.000 zamestnancov, a priamo kupovať dlhopisy štátov a hustejšie obývaných okresov a miest USA.

Firmy sa však musia zaviazať, že vynaložia primerané úsilie na udržanie miezd a udržanie pracovníkov!

Túto čiastku použije aj na kúpu vysokorizikových JUNK BONDS a  HIGH-YIELD BONDS

FED  chce tak predísť DEFAULTOM firiem.

Bilancia FEDU


Obr. č.2: Nárast dlhopisov s ratingom BBB- v súvahe FED

Na vyššie uvedenom obrázku máme možnosť vidieť bilanciu FEDU, v ktorej v posledných rokoch výrazne vzrastá podiel rizikovejších dlhopisov s investičným ratingom BBB-.

 

Nechaj komentár :