Zverejnené: 16.02.2020

KOĽKO VÁM ZAROBIL II. PILIER v roku 2019???

Zdieľaj
Značky

II. Dôchodkový pilier v roku 2019 dosiahol jeden z najúspešnejších rokov z hľadiska výnosnosti vôbec.

DSS

 

 

 

 

Obr. č.1: Dôchodcovské správcovské spoločnosti

Je tomu hlavne kvôli tomu, že rok 2019 bol veľmi úspešným rokom na akciových trhoch a prekonal veškeré očakávania analytikov.

images

 

 

 

 

 

 

Obr. č.2: II. Pilier

FAKTY a ČÍSLA

Počet sporiteľov do II. piliera v roku 2019:                        1,5 mil.
Objem majetku sporiteľov v II. pilieri v roku 2019:     9,3 mld. EUR
Objem peňazí v garantovaných fondoch:                          6,7 mld. EUR
Objem peňazí v negarantovaných fondoch:                      2,6 mld EUR
Počet nových sporiteľov do II. piliera v  roku 2019:   vyše 80-tisíc klientov
Výkonnosť garantovaných fondov v roku 2019:                0,9 – 4,9 %
Výkonnosť negarantovaných fondov v roku 2019:         11,6 – 28,6 %
NN dôchodková správcovská spoločnosť odkúpila spoločnosť AEGON a k 1. novembru 2019  sa zlúčila s AEGON dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
V roku 2020 sa prerozdelia sociálne odvody vo výške 18% v pomere 13 % zostáva v Sociálnej poisťovni a až 5 % putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS.

 

INDEXOVÉ FONDY

Indexove_Fondy_DSS_2019

 

 

 

 

Obr. č.3: Výkonnosť indexových fondov v II. pilieri DSS za rok 2019

Nakoľko akciové indexy v roku 2019 dosahovali výnosnosť až okolo 30 %, indexové fondy kopírujúce ich pohyby mali veľmi podobné čísla.

Najúspešnejší dôchodkový indexový fond v roku 2019 dosiahol fond spravovaný spoločnosťou NN d.s.s. a jeho menom je NN-Index Global, ktorý zarobil až 29,01 %.

O niečo viac ako 28% dosiahli aj fondy spravujúce spoločnosťami VÚB GENERALI, AXA a opäť NN d.s.s.

AKCIOVÉ FONDY

Akciove_fondy_DSS_2019

 

 

 

 


Obr. č.4: Výkonnosť akciových fondov v II. pilieri DSS za rok 2019

Najvýkonnejším fondom spomedzi akciových fondov sa stal ALLIANZ PROGRES, ktorý dosiahol výnos 25%

DLHOPISOVÉ FONDY

Garantovane_Fondy_DSS_2019

 

 

 

 

Obr. č.5: Výkonnosť garantovaných dlhopisových  fondov v II. pilieri DSS za rok 2019

Veľmi zaujímavou správou pre klientov, ktorí investujú v garantovaných fondoch je skutočnosť, že výkon fondu spravovaný spoločnosťou DSS POŠTOVEJ BANKY-STABILITA porazil aj infláciou (cca 3%) a jeho výnos dosiahol úroveň až 4,93 %.

Nechaj komentár :