Zverejnené: 01.04.2018

KOĽKO VÁM ZAROBILI FONDY II. PILIERA ZA ROK 2017?

Zdieľaj
Značky

DSS

 

 

 

 

Obr. č. 1:  DSS

 

Od 1.1.2018 tečie z hrubej mzdy zamestnanca do II. Piliera 4,5 % príjmu. Táto suma je podielom, ktorý je súčasťou dôchodkového zabezpečenia zamestnanca na jeho výplatnej páske, ktorý tvorí 18%.

V II. pilieri si dnes sporí svoje peniaze 1,4 mil. občanov SR. Celkovo DSS spravujú vyše 7,6 mld. EUR. Jedná sa o peniaze, ktoré im budú vyplatené po dovŕšení dôchodkového veku ako prídavok k dôchodku zo Sociálnej poisťovne (I. piliera).

 

KDE VŠADE MÁME PENIAZE, KTORÉ ODVÁDZAME DO II. PILIERA?

Výska spravovavenoho majetku v DSS 2017.

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 2. Rozdelenié peňazí SR v II. pilieri      Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Dlhodobo správcovské spoločnosti spravovali viacero typov fondov. Na jar roku 2013 Ficova vláda zmenila zákon, ktorý určuje, že sporiteľ si bude sporiť na dôchodku buď v negarantovanom fonde alebo garantovanom fonde, pričom keby došlo k výraznému poklesu fondu krátko pred vyplácaním dôchodku klienta, klientovi sa doplatí rozdiel medzi jeho odvedenými peniazmi do II. piliera a aktuálnym stavom jeho peňazí.

Po novom teda stačí, ak DSS okrem dlhopisového fondu s garanciami spravuje ešte jeden negarantovaný dôchodkový fond.

Ktorým typom fondov sa v roku 2017 darilo najviac?

Výnosnosť fondov v roku 2017

 

 

 

 

Obr. č. 3: Typy fondov a ich výnosy

 

Dlho sa povráva o tom, že sa nevie presne určiť, ktorý fond, ktorej DSS bude z dlhodobého hľadiska najvýnosnejší. Jedno však analytici vedia presne – mladí ľudia by mali investovať hlavne do indexových fondov a akciových fondov. V nich totiž aj veľké jednorazové straty doteraz vždy prekonali budúce výnosy.

O koľko % zhodnotili Vaše peniaze všetky správcovské spoločnosti za rok 2017???

Výnosy všetkých fondov DSS 2017

 

 

 

 

Obr. č. 4. Výnosy jednotlivých fondov konkrétnych dôchodcovských správcovských spoločností

 

Najvyššie výnosy v roku 2017 dosiahla DSS Poštovej banky, ktorej klienti investujúci do indexového fondu dosiahli výnos 6,64 %, klienti s vloženými peniazmi v akciovom fonde 8,23 % a sporitelia investujúci v dlhopisovom fonde mali zhodnotené peniaze o 3,69%.

Pozrieme sa však detailnejšie na hospodárenie správcovských spoločnosti AXA a ALLIANZ.

AXA d.s.s

AXA Fondy majetok

 

 

Obr. č. 5. Objem spravovaných peňazí spoločnosťou AXA d.s.s k 1.1.2018

AXA fondy výnos 2017

 

 

 

Obr. č. 6. Výnosy jednotlivých fondov spravovaných spoločnosťou AXA d.s.s za rok 2017

Vývoj fondov AXA 2017

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7. Vývoj výnosov jednotlivých fondov spravovaných spoločnosťou AXA d.s.s v roku 2017

 

ALLIANZ d.s.s

Spravovoaný majetok ALLIANZ

 

 

Obr. č. 8. Objem spravovaných peňazí spoločnosťou ALLIANZ d.s.s k 1.1.2018 a počet jej klientov

tabulka výnosov ALLIANZ 2017

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9. Výnosy jednotlivých fondov spravovaných spoločnosťou ALLIANZ d.s.s za rok 2017

Nechaj komentár :