Zverejnené: 15.02.2015

Koľko zarobili fondy II. piliera za rok 2014?

Zdieľaj
Značky

V poslednom období veľmi diskutovaná téma v politických okruhoch  – II. pilier. Nakoľko opäť sa otvára možnosť vstupu a výstupu klientov do II. piliera pre väčšinu Slovákov.

Ako sa zhodnocujú Vaše peniaze v druhom dôchodkovom piliery?
Je vhodné vstupovať do II. piliera?
Aký výnos vykázali fondy II. piliera?

fondyII.piliera

Rok 2014 bol úspešným orkom pre klientov, ktorý si odkladali peniaze na dôchodok aj prostrédníctvom II. piliera. Najmenej rizikový fond  – dlhopisový fond dosahovali ročnú výkonnosť 2,67 %, čo pokrylo infláciu i poplatky za správu fondu. Z toho možno konštatovať, že úspory klienta v II. pilieri sa v roku 2014 reálne zhodnotili.

Omnoho lepšie však pochodili klienti, ktorí mali svojé úspory na dôchodok uložené v zmiešaných fondoch alebo akciových fondoch, kde sa výnosy pohybovali pri úrovniach 8% a 10 %. Táto vysoká výnosnosť súvisela s byčím trendom akcií na finančných trhoch v roku 2014.

Najlepšie  však dopadli klienti, ktorí si pre svoj dôchodok vybrali indexový fond. Jeho výnosnosť za minulý rok dosiahla úroveň takmer 14 % Je to spojené hlavne s tým, že tento fond má veľmi nízke náklady na správu, nakoľko je naviazany na určitý index a kopíruje jeho vývoj.

Rozloženie II.piliera

Paradoxne však Slováci mali v roku 2014 uložené peniaze v najmenej výnosnom fonde – dlhopisovom fonde. Až 89 % úspor II. piliera bolo zhodnocovaných práve v dlhopisovom fonde. Je to práve tým, že my Slováci sme konzervatívny národ averzný voči riziku (teda neradi podstupujeme riziko pri svojich investíciach).

Pri dôchodkoch však treba pamätať na skutočnosť, že sa jedná o peniaze s dlhodobým investočným horizontom dlhším ako 10 rokov, kedy portfólio tvorené aj akciami zaznamenalo historicky najvyššie výnosy. Je to práve dlhý investičný horizont, ktorý minimalizuje riziko spojené s možnosťou vykázania straty pri vyplácaní financií.

Vedeli ste, že počas prvých 7 rokov po začatí vyplácania peňazí z II. piliera je možnosť dedenia? ÁNO, v prípade úmrtia dôchodcu, ktorý mal počas produktívneho veku pred odchodom do dôchodku aktívny aj II. pilier a dovŕšil dôchodkový vek, pozostalí majú nárok na vyplatenie jeho renty, ktorá mu mala byť vyplácaná počas prvých 7 rokov čerpania peňazí z II. piliera.

Nechaj komentár :