Zverejnené: 09.02.2020

Minimálna mzda je od januára 2020 na úrovni 580 EUR/mes.

Zdieľaj
Značky

Od 1.1.2020 vzrástla mesačná minimálna mzda na 580 eur.

mzda

 

 

 


Obr. č.1: Mzda

 

Koľko minimálne bude stáť zamestnávateľa jeho zamestnanec?

Celková minimálne cena práce zamestnanca je v roku 2020 v sume 784,16 eur. Minimálne toľko bude stáť firmu jej zamestnanec v roku 2020 pracujúci na TPP. Ide o nárast ceny práce u zamestnávateľa o 81,12 eur, čo predstavuje 11,54 %-ný nárast ceny práce.

Minimalna mzda

 

Obr. č.2: Porovnanie minimálnej mzdy za rok 2020 s rokom 2019

 

Ako sa to prejaví v daniach a odvodoch?

Zvýšenie minimálnej mzdy zamestnanca sa prejaví aj vo vyššom daňovo-odvodovom zaťažení. Zamestnávateľ zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení o 21,12 eur viac. Zamestnanec zaplatí z hrubej mzdy 580 eur o 8,04 eur viac na zdravotných a sociálnych odvodoch.
Od 1.1.2020 sa nezdaniteľná časť základu dane počíta ako 21 násobok životného minima. Zároveň k zvýšeniu  NČZDD prispelo aj to, že životné minimum sa v od 1.1.2020 zvyšuje zo súčasných 205,07 eur platných do 30.6.2019 na sumu 210,20 eur platnú od 1.7.2019 do 30.6.2020.

 

Rastie aj hodinová mzda pracovníka

Hodinová mzda bude v roku 2020 vo výške 3,333 eur. Teda zamestnávateľ nebude môcť podliezť túto cenu práce ani pri Dohodách o pracovnej činnosti.

Nechaj komentár :