Zverejnené: 06.02.2015

Prečo dnes sporiť peniaze?

Zdieľaj
Značky

Sporenie odjakživa patrilo k prvým krokom potrebným na tvorbu majetku človeka. Už  ľudia v starovekom Ríme si odkladali 10 % mzdy na horšie časy alebo na zabezpečenie vlastných detí. Neustálym odkladaním financií zo získanej výplaty si človek dokáže tvoriť finančný majetok, ktorý mu pomáha k dosiahnutiu svojich cieľov. Či už je to vlastný byt, auto, financovanie štúdia na vysokej školy, zabezpečnie dostatočne vysokého dôchodku…

Čo však s ušetrenými peniazmi? Budeme ich mať odložené pod vankúšom alebo na bežných účtoch? Budeme sa prizerať tomu ako inflácia znižuje hodnotu našich peňazí? Alebo by Vás zaujímalo ako by sa nám dané peniaze mohli zhodnocovať?

V prípade, že ste za poslednú variantu, mám pre Vás dobrú správu. Existuje niekoľko finančných produktov, ktoré Vám zabezpečia určitý výnos z Vašich vkladov.

  • Termínovaný účet
  • Stavebné sporenie
  • Otvorené podielové fondy
  • Investičné životné poistenia
  • DSD (2. Pilier)
  • DDS (3. Pilier)
  • Cenné papiere
  • Dlhopisy
  • Akcie
  • Finančné deriváty

Podstatou každého produktu je možnosť získania vyššej sumy peňazí ako v čase vloženia peňazí do finančného produktu. Čo je pre to potrebné spraviť?

Presunúť časť peňazí z jedného účtu na druhý a dať tomu čas. Dodržať investičný horizont je jeden z pilierov zhodnocovania peňazí.  V prípade, že by ste chceli dosiahnuť vyššie výnosy 5 %, 10 %, 20%, je potrebné podstúpiť aj určité riziko. S rastúcim rizikom sa zvyšuje potenciál vyššieho výnosu. Je však na každom človeku individuálne, s akým výnosom sa vie uspokojiť a aké riziko je ochotný podstúpiť pre jeho dosiahnutie. Pre ľudí, ktorí nemajú informácie o tom, čo sú dané finančné produkty, je možnosť spojiť sa v finančným poradcom, investičným poradcom, ktorý Vám je ochotný pomôcť. Je však vhodné kontaktovať poradcov, ktorí už majú určité skúsenosti zo zhodnocovaním peńazí.

Nechaj komentár :