Zverejnené: 15.12.2014

Pred predčasným dôchodkom sa oplatí čerpať najprv dávku v nezamestnanosti

Zdieľaj
Značky

Ľudia, ktorí krátko pred dovŕšením dôchodkového veku stratia prácu, často majú problém nájsť si iné zamestnanie. Problémom je vysoká nezamestnanosť, ako aj to, že zamestnávatelia veľakrát uprednostnia pri výbere nových zamestnancov mladších ľudí. A starším ľuďom tak veľakrát nezostáva nič iné, ako požiadať o dávku v nezamestnanosti alebo o predčasný dôchodok.

dôchodok, dôchodca, predčasný, pracujúci

Ilustračné foto.
Autor: SHUTTERSTOCK

O tom, čo je pre daného človeka výhodnejšie, rozhoduje vždy jeho osobná situácia. Predčasný dôchodok sa ráta z príjmov od roku 1984, dávka v nezamestnanosti zase z platu za posledné dva roky. To znamená, že ak niekto v minulosti dosahoval vysoký príjem, no v posledných dvoch rokoch zarábal málo, môže byť pre neho výhodnejšie požiadať hneď o predčasný dôchodok. A naopak, ak niekto v posledných dvoch rokoch zarábal viac ako v predchádzajúcom období, pravdepodobne dostane vyššiu dávku v nezamestnanosti ako predčasný dôchodok.

O dávku v nezamestnanosti alebo o predčasný dôchodok možno však žiadať len vtedy, ak daný človek splní podmienky na ich poskytnutie. „Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, ak ku dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie preukáže žiadateľ celkovú dobu poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v dĺžke najmenej 730 dní,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Jednotlivé doby poistenia v posledných troch rokoch sa pritom sčítavajú.

Nezamestnaný dostane dávku v nezamestnanosti, ktoré je vo výške 50 percent z jeho hrubej mzdy. Najviac sa však počíta z dvojnásobku priemernej mzdy, to znamená, že v mesiaci, ktorý má 30 dní, môže maximálna dávka v nezamestnanosti dosiahnuť 812,80 eura.

Kto chce požiadať o predčasný dôchodok, musí splniť viacero podmienok súčasne. Musí mať odpracovaných aspoň 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu nesmú chýbať viac ako dva roky a súčasne vypočítaná suma predčasného dôchodku musí dosiahnuť aspoň 1,2-násobok životného minima, teda 237,80 eura.

Predčasný dôchodok sa počíta rovnako ako starobný dôchodok. Výsledná suma sa však zníži o pol percent za každých začatých 30 dní, ktoré danému človeku chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak niekto požiada o predčasný dôchodok v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, vypočítaná suma sa mu zníži o 12,5 percenta.

Ak by niekto stratil dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku zamestnanie, oplatí sa mu najprv požiadať o dávku v nezamestnanosti. V prípade, že si do pol roka nenájde zamestnanie, až potom požiada o predčasný dôchodok. Suma predčasnej penzie sa mu vďaka tomu zníži menej, ako keby o ňu požiadal hneď. Ak by mal niekto vypočítaný starobný dôchodok 450 eur, v prípade, že by o predčasný dôchodok požiadal o dva roky skôr, dostával by predčasnú penziu vo výške 393,80 eura. Ak bude najprv pol rok poberať dávku v nezamestnanosti a až potom požiada o predčasný dôchodok, jeho predčasná penzia dosiahne 407,30 eura.

Nechaj komentár :