Zverejnené: 15.12.2014

Pri poistení starších ľudí pracuje vek v ich neprospech

Zdieľaj
Značky

Poistiť sa v staršom veku bol donedávna problém, alebo to bolo extrémne drahé. To už našťastie neplatí – aj u nás už sú poisťovne, ktoré pripravili špeciálne produkty pre seniorov s únosnou cenou. Ak zvažujete poistenie, vždy by ste si mali v prvom kroku vyjasniť, aký cieľ sledujete: či chcete pomoc pri nečakanej udalosti, aby ste bez obáv mohli aj vo vyššom veku bývať sami, alebo chcete pomôcť vašim príbuzným sporením či s nákladmi na pohreb.

 

Prečo poisťovne nechceli poisťovať dôchodcov? Každá poisťovňa pracuje s rizikom – čím je vyššie, tým drahšie musí byť poistenie, aby bolo ekonomicky únosné. A vekom riziko chorôb výrazne rastie. Pri bežnom životnom poistení, ktoré zabezpečuje financie v prípade vážnych chorôb, úrazov či invalidity, preto platí, že ideálne je poistiť sa mladý a bez vážnych chorôb.

Seniori však majú úplne iné potreby ako mladí ľudia. Nepotrebujú sa ochrániť pred chorobami – lebo tie s vekom prichádzajú automaticky a každý človek po šesťdesiatke väčšinou už nejakú má – ale riešiť praktické situácie. Reč je o pomoci v prípade choroby či úrazu a riešenie nesebestačnosti, čiže stavu, keď sa človek nedokáže postarať o seba sám a potrebuje pomoc.

Poistenie má pomôcť počas života

Pre seniorov je samostatný aktívny život problém kvôli nízkemu príjmu. Dôchodcovi ostáva primálo peňazí na to, aby si tvoril finančnú rezervu, ktorá by pokryla nárazovo väčšie výdavky. Pritom podľa prieskumu ING Životnej poisťovne nechce byť deväť z desiatich opýtaných dôchodcov „na staré kolená“ niekomu na ťarchu, čiže, naopak, chcú zostať samostatní.

Sociálne zabezpečenie od štátu alebo samosprávy nie je vždy riešením – štátu či obci zákon ponecháva pomerne dlhý čas na konanie a z praktických skúseností nedokážu vždy zareagovať dostatočne rýchlo. Práve tu môže pomôcť poistenie. Pri jeho výbere je dôležité vybrať si to, čo potrebujete, čiže životné situácie, ktorých sa obávate a chcete ich mať vyriešené. „Napríklad nesebestačnosť. Ak sa nebudete vedieť sami najesť, umyť sa, obliecť či chodiť, a potrebujete pomoc druhých, bude vám poisťovňa vyplácať plnenie, za ktoré si môžete hradiť opatrovateľské služby,“ vysvetľuje Ivo Konečný, produktový manažér ING Životnej poisťovne. Na rozdiel od mladých ľudí, ktorým má životné poistenie pomôcť finančnou injekciou kompenzovať znížený alebo stratený príjem a udržať životný štandard, potrebuje senior najmä praktickú pomoc. Preto poistenie na dožitie (ktoré vypláca vyššiu sumu pri dožití alebo pri predčasnom úmrtí) skôr rieši príbuzných ako samotného seniora.

Základom poistenia seniorov je síce vždy poistenie rizika smrti, dá sa však rozšíriť spomínaným pripoistením nesebestačnosti, ale aj asistenčnými službami či odškodným za pobyt v nemocnici. Vtedy reálne plní účel – pomoc seniorovi v samostatnom fungovaní. Samotné asistenčné služby majú dve časti: zdravotná zahŕňa telefonické konzultácie, druhý lekársky názor, odvoz k lekárovi či dopravu z nemocnice. Domáca asistencia zase dovoz jedla, pomoc doma pri jedle, hygiene, upratovaní a podobne.

Každý senior nemá uzatvorenú životnú poistku. Niektorým už vypršala, iní ju v „horších časoch“ napriek nevýhodným podmienkam vypovedali.

Nechaj komentár :